Wielowymiarowość polityk publicznych - między centralizmem a lokalizmem

31,50

Opis

Pod redakcją
Roberta Kmieciaka
Pawła Antkowiaka

ISBN 978-83-65817-10-5

Kategoria