Zapowiedzi książkowe WNPiD

Publikacje ebook

Od października 2021 roku monografie ukazujące się nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oferowane będą również w postaci e-booków

Adamczyk

(Nie)intencjonalna polityka migracyjna Polski

Anita Adamczyk
Monografia jest analizą aktywności państwa i jej podmiotów dziedzinie polityki migracyjnej oraz próbą pokazania swoistego chaosu panującego w polityce migracyjnej. Książka przedstawia zmiany zachodzące w polityce migracyjnej Polski do końca 2019 roku z perspektywy analizy historycznej w kontekście przekształceń w sferach polityki, prawa i instytucji. W monografii ukazano proces polityzacji zjawiska migracji w Polsce i jego przyczyny, które wpłynęły na zainteresowanie się tym zagadnieniem przez różnych aktorów politycznych. W publikacji przedstawiono również główne podmioty polskiej polityki migracyjnej oraz skutki, jakie to zjawisko wywołuje dla państwa polskiego. Książka ukaże się w drugiej połowie roku.