Europa i Unia Europejska w czasach kryzysu. Wybrane aspekty

Opis

Pod redakcją naukową
Andrzeja Stelmacha
Mirosława Skarżyńskiego

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Kategoria