WIELOWYMIAROWOŚĆ PARTYCYPACJI KOBIET W SYSTEMACH MEDIALNYCH A POLITYKA RÓWNOŚCI