WIELOWYMIAROWOŚĆ PARTYCYPACJI KOBIET W SYSTEMACH MEDIALNYCH A POLITYKA RÓWNOŚCI

31,50