WIELOWYMIAROWOŚĆ PARTYCYPACJI KOBIET W SYSTEMACH MEDIALNYCH A POLITYKA RÓWNOŚCI

31,50

Opis

Alina Balczyńska – Kosman
ISBN 978-83-65817-17-4

Kategoria