Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia