Współczene oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia

Opis

Pod redakcją naukową
Marcina Rachwała

ISBN 978-83-65817-09-9

Kategoria