Samobójstwa w Polsce. Podejście interdyscyplinarne