Kultura popularna i ideologia

Opis

Książka „Kultura popularna i ideologia” prezentuje w jedenastu rozdziałach namysł nad politycznym wymiarem popkultury – wyjątkowo efektywnego nośnika idei. Filmy i seriale, fabularne i dokumentalne, a także literatura i inne rodzaje sztuki nie mogą być traktowane wyłącznie jako odzwierciedlenie poglądów ich bezpośrednich twórców. Są one zawsze jednocześnie zwierciadłem zjawisk i procesów społecznych, a także czynnikiem wpływającym na kształtowanie, utrwalanie bądź odrzucanie istniejących ideologii. Zamieszczone w prezentowanym tomie teksty ukazują nie tylko, że problem relacji kultury popularnej i ideologii budzi zainteresowanie przedstawicieli wielu różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Kolejne rozdziały, poza swoim właściwym tematem, są także istotnym świadectwem procesu poszukiwania przez badaczy adekwatnych stanowisk poznawczych. Ponieważ badacze kultury popularnej są zarazem jej odbiorcami i uczestnikami, ten właśnie namysł metodologiczny jest niezwykle istotną wartością publikacji.

Redakcja naukowa
Filip Biały
Jakub Jakubowski

ISBN 978-83-65817-92-1

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Kategoria