Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting

Opis

Autorka:
Magdalena Musiał-Karg

Recenzenci:
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Prof. UJ dr hab. Maria Nowina Konopka
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Poznań, 2020
ISBN: 978-83-66740-06-8

Kategoria