Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim – Raport Wstępny

26,00

Opis

pod redakcją naukową:
Tadeusza Wallasa
Jędrzeja Skrzypczaka

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań 2018

ISBN 978-83-65817-34-1

Kategoria