Chińska strategia rowoju społeczno ekonomicznego. Implikacje dla Unii Europejskiej