Kobiety w centrum życia politycznego, społecznego i gospodarczego