ROLA MEDIÓW WE WSPÓŁCZESNYCH MODELACH PRZEPŁYWU INFORMACJI POLITYCZNEJ

Opis

Autorka
Kinga Adamczewska

Recenzenci
dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM
dr hab. Jakub Nowak, prof. UMCS

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2023

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-66740-69-3

Autor

Kategoria