Zarys teorii czasopisma regionalistycznego. Studia i szkice na przykładzie Polski. Tom III

Opis

Redakcja naukowa

Ryszard Kowalczyk

Recenzent:

prof. dr hab. Janusz Karwat
dr hab. prof. AM Andrzej Kansy

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

978-83-66740-98-3

Kategoria