Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty