Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty

Opis

Redakcja naukowa
Rafał Kamprowski
Mirosław Skarżyński

Kategoria