Wielkopolskie czasopiśmiennictwo okresu zaboru pruskiego w walce o tożsamość narodową i regionalną

Opis

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

ISBN 978-83-65817-30-3

Kategoria