Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 3/2022

31,50

Opis

Marek Pogonowski
Wpływ nowoczesnych usług administracji publicznej na bezpieczeństwo finansowe wybranych grup społecznych

Tomasz Masłyk
Rosja i Ukraina – zaufanie instytucjonalne w kontekście społecznych ocen jakości działania instytucji państwa. Podobieństwa i różnice

Michał Kuryłowicz
Analogie historyczne w działaniu politycznym. Casus Kazachstanu

Marek Górka
Cybersecurity in the V4 Policy in 2011–2022

Esma Kučukalić
From Frozen to Latent Conflicts. Is a New EU Paradigm for Bosnia and Herzegovina Urgent?

Yuliia Nesteriak, Vyacheslav Ryabichev
Business Models of Local and Hyperlocal Media During Local Mass Media Reforms in Ukraine

Łukasz Donaj, Marcin Wochelski
Ewolucja przemówień Wołodymyra Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy przed 24 lutego 2022 roku

Informacje dodatkowe

ISSN

1731-7517