Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1/2022

31,50

Opis

ISSN 1731-7517

Anna Llanos-Antczak, Zdzisław Śliwa
Evolution of Regional Cooperation Frameworks in Eastern Europe (1990–2021). The Role of Poland as a Regional Actor

Marta Gębska
Handel ludźmi w Europie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych w latach 2012–2020

Klaudia Gołębiowska, Julia Orłowska
Polityki integracji osób z ochroną międzynarodową na poziomie lokalnym. Wybrane europejskie aglomeracje

Mukesh Shankar Bharti
Political Institution Building in Post-Communist Romania

Marek Tyrała
Zmiany pokoleniowe a zachowania wyborcze. Na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2019 roku

Agnieszka Rogozińska
Identyfikacja uwarunkowań konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa

Lucyna Rajca
Forms of Public Participation in the Polish Local Government

Recenzja
Nieuchronność interpretacji (Piotr Rutkowski)