Przemiany Liberalizmu Społecznego na gruncie anglosaskiej myśli i filozofii politycznej

Opis

Łukasz Dulęba
Recenzja: prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

ISBN 978-83-62-907-88-5

Kategoria