Portret socjologiczny kobiety-menadżera w percepcji kadry kierowniczej kobiet i pracowników przedsiębiorstw w województwie lubuskim

Opis

Autor
Wioletta Turkowska-Kucharska

ISBN 978-83-65817-96-9

Kategoria