Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 roku)