Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty

Opis

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

ISBN 978-83-65817-42-6

Kategoria