Polityka integracji imigrantów w Polsce. Długofalowa strategia czy działania ad hoc? eBook

Celem książki jest uchwycenie dynamiki procesów migracji do Polski w latach 1989 – 2019. W obliczu procesów demograficznych oraz gospodarczych w Polsce, projektowanie polityk – wybiegających poza ramy parlamentarnych kadencji – staje się bowiem kwestią coraz pilniejszą. W książce przedstawiono więc ewolucję polskiej polityki integracji imigrantów. Ponadto zidentyfikowano obszary i wyzwania dla kreatorów tejże polityki. Przeanalizowano regulacje prawne, dotyczące społecznej integracji migrantów, które eksponuje indeks MIPEX. Pozwoliło to ustalić czy skuteczna polityka integracji jest możliwa.

20,00

Opis

Autor: Klaudia Gołębiowska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Dr hab. Maciej Cesarz

,,(…) Należy przy tym podkreślić, że autorka prezentuje poglądy na politykę integracyjną RP w sposób klarowny, starannie dobierając argumenty i przykłady, wykazując się przy tym dogłębną znajomością tematu, zaangażowaniem naukowym i rzetelną analizą zgromadzonego materiału badawczego. (…) Nie ulega wątpliwości, że w literaturze krajowej brakowało wielowymiarowego i aktualnego opracowania polityki integracyjnej Polski. Tematyka podjęta w monografii ma charakter nowatorski z uwagi na szczupłość tak kompleksowych opracowań w literaturze krajowej. Autorka wypracowała przy tym trafny dobór narzędzi badawczych, zgromadziła obszerny materiał źródłowy i twórczo podeszła do realizacji omawianych zagadnień. Należy mieć nadzieję, że recenzowana monografia stanie się istotnym punktem odniesienia dla kolejnych badań podejmowanych przez migrantologów, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin analizujących polskie uwarunkowania przepływów osobowych.’’
Fragment recenzji książki – dr hab. Maciej Cesarz

Klaudia Gołębiowska – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka imigracyjna. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Centrum Badań Migracyjnych UAM. Autorka publikacji i ekspertyz dotyczących kryzysu migracyjnego w UE oraz polityk integracji imigrantów. W ramach prowadzonych badań szczególnie skupia się na polityce integracyjnej jako szczegółowym komponencie aktywnej polityki państwa, wskazuje na związek migracji z polityczną organizacją współczesnego świata, prawem międzynarodowym

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-66740-61-7

Autor

Kategoria