POLITOLOGIA TEORETYCZNA W POLSCE BILANS 50-LECIA

Opis

Pod Redakcją
Zbigniewa Bloka
i
Andrzeja Stelmacha

Recenzenci
Rozdziały I i II – prof. UO dr hab. Lech Rubisz
Rozdział III – prof. UWr dr hab. Leszek Sobkowiak
Rozdział IV – prof. UP dr hab. Radosław Marzęcki
Rozdział V – prof. UWr dr hab. Eugeniusz Młyniec
Rozdział VI – prof. UP dr hab. Leszek Porębski

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2023

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-66740-69-3

Autor

,

Kategoria