Polish media coverage during the first stage of the COVID-19 pandemic

32,00

Opis

POLISH MEDIA COVERAGE DURING THE FIRST STAGE OF THE COVID-19 PANDEMIC
A QUALITATIVE ANALYSIS OF SELECTED ONLINE NEWS OUTLETS AND TV CHANNELS

Authors:
Paweł Łokić
Maciej Świstoń

ISBN 978-83-66740-20-4

Reviewers:
Professor Agnieszka Szymańska Bartłomiej Biskup PhD

Informacje dodatkowe

Autor

,

Kategoria