Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Tom I

Opis

Praca zbiorowa pod redakcją
Adama Szymaniaka
Wiesława Ciepieli

ISBN 978-83-60677-14-8

Kategoria