Mniejszości, emigranci i uchodźcy „stare” i „nowe” wyzwania

Opis

Redakcja naukowa
Anita Adamczyk
Andrzej Sakson
Cezary Trosiak

Recenzenci
Prof. UJ dr hab. Krzysztof Koźbiał
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2022

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-66740-73-0

Autor

, ,

Kategoria