Kultura Polityczna w warunkach ponowoczesności. Tom II

35,00

Opis

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

ISBN 978-83-65817-26-6

Kategoria