Dynamika rozwojowa konfliktu zbrojnego w Syrii. Przyczyny i konsekwencje jego umiędzynarodowienia eBook

15,00

Opis

Zeszyt 5 serii wydawniczej pt. (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Przypadki – teorie – metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2022

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-66740-52-5

Autor

Kategorie ,