Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwach