Czasopisma

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o zaprzestaniu współpracy z Federacją Rosyjską w dziedzinie nauki i techniki, co oznacza wstrzymanie kontaktów z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, Rada Programowa Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM podjęła decyzję o zawieszeniu kontaktów naukowych z afiliowanymi w Federacji Rosyjskiej.  

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM ukazują się cztery czasopisma naukowe ujęte na liście czasopism punktowanych MNiSW (lista czasopism punktowanych
 
Dążąc do wysokiego poziomu umiędzynarodowienia i pełnego udostępnienia zawartości, czasopisma „Przegląd Politologiczny”, „Przegląd Strategiczny”, „Rocznik Integracji Europejskiej” i „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” indeksowane są w naukowych bazach referencyjnych i bibliograficznych:
 

Dodatkowo, czasopismo „Przegląd Strategiczny” indeksowane jest od 2016 roku w bazie SCOPUS

Najstarszym czasopismem naukowym wydawanym nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM jest kwartalnik „Przegląd Politologiczny”, ukazujące się od 1996 roku.

Od roku 2003 ukazuje się kwartalnik „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”. Najmłodszymi tytułami Wydawnictwa są roczniki: „Rocznik Integracji Europejskiej” wydawany od 2007 roku oraz „Przegląd Strategiczny”, ukazujący się od roku 2011.

Czasopisma Wydawnictwa Naukowego
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa