Uwarunkowania obecności i aktywności kobiet w Sejmie RP w latach 1989-2018

34,00