Monografie

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM każdego roku publikuje kilkanaście monografii naukowych z dziedziny nauk społecznych. Misją Wydawnictwa jest promowanie dorobku naukowego przedstawicieli nauki polskiej, w szczególności naukowców reprezentujących dyscyplinę nauki o polityce i administracji oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Wydawnictwo publikuje zarówno monografie autorskie, jak i prace zbiorowe, które spełniają wymogi stawiane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, tj. prezentujące analizowane zagadnienia w sposób oryginalny i twórczy, przy wykorzystaniu aparatu naukowego charakterystycznego dla wskazanych wyżej dyscyplin naukowych. Drukiem ukazują się jedynie prace, które w przyjętej przez Wydawnictwo procedurze oceny uzyskały dwie pozytywne recenzje.
 
Monografie Wydawnictwa oferowane są w sprzedaży przez księgarnie stacjonarne i internetowe w całej Polsce. Wydawnictwo prowadzi również sprzedaż za pośrednictwem własnej strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa.